ว่าที่ รต.ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Download

สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2563

PowerPoint

นางสาวจิรภา  ศรีนวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สมศ.jpg
messageImage_1587540757922.jpg
สุจริต.jpg
Capture.PNG
คุณภาพ.jpg
Capture96.PNG
Capture.PNG

Download

โปรแกรมการกำหนดค่าเป้าหมาย       - การเรียนการสอน             - คุณลักษณะฯ                 - อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

ข่าวสำคัญงานประกันคุณภาพ

วารสารโรงเรียนบางแพ
วารสารโรงเรียนบางแพ

วารสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ2
วารสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ2

วารสารโรงเรียนประชามงคล2
วารสารโรงเรียนประชามงคล2

วารสารโรงเรียนบางแพ
วารสารโรงเรียนบางแพ

1/8

บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

97392299_2886806561369070_30973247708410
97392299_2886806561369070_30973247708410

98414671_2886806058035787_48955017651992
98414671_2886806058035787_48955017651992

97543299_2886805984702461_59293185997128
97543299_2886805984702461_59293185997128

97392299_2886806561369070_30973247708410
97392299_2886806561369070_30973247708410

1/8
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
15/05/2563
101875136_144386397179890_31214318467478
101875136_144386397179890_31214318467478

S__13148203
S__13148203

82323101_144386697179860_243468497575739
82323101_144386697179860_243468497575739

101875136_144386397179890_31214318467478
101875136_144386397179890_31214318467478

1/23
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
04/06/2563
106824
106824

106825
106825

106812
106812

106824
106824

1/15
โรงเรียนโพหักฯ
22/05/2563
104187352_2943126369070422_8017287270582
104187352_2943126369070422_8017287270582

104211656_2943126519070407_6578510429558
104211656_2943126519070407_6578510429558

102305057_2943127419070317_2375840900855
102305057_2943127419070317_2375840900855

104187352_2943126369070422_8017287270582
104187352_2943126369070422_8017287270582

1/13
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์
19/06/2563
101247231_3105208079538117_8751229288482
101247231_3105208079538117_8751229288482

101247231_3105208079538117_8751229288482
101247231_3105208079538117_8751229288482

99011012_3105207066204885_88484941314801
99011012_3105207066204885_88484941314801

101247231_3105208079538117_8751229288482
101247231_3105208079538117_8751229288482

1/20
โรงเรียนประชามงคลฯ
25/05/2563
DSC_5504
DSC_5504

DSC_5515
DSC_5515

DSC_5384
DSC_5384

DSC_5504
DSC_5504

1/51
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 19/06/2563
100791526_180920173248955_86229723093695
100791526_180920173248955_86229723093695

101706410_914894908937939_69082244448507
101706410_914894908937939_69082244448507

99422745_180980716569662_546530805408805
99422745_180980716569662_546530805408805

100791526_180920173248955_86229723093695
100791526_180920173248955_86229723093695

1/24
โรงเรียนร่มเกล้าวิทยา
25/05/2563
S__13852844
S__13852844

S__13852839
S__13852839

c8879d7a03f00ee2bbad287d4a668c85f_367607
c8879d7a03f00ee2bbad287d4a668c85f_367607

S__13852844
S__13852844

1/60
โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา
20/06/2563

บรรยายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตอนที่1
ตอนที่2
Capture.JPG
ita.jpg
สุจริต.jpg
Capture.PNG
คุณภาพ.jpg
Capture96.PNG
index.jpg